להארכת השאלה, יש לבחור את הפריט הרצוי באמצעות סימון התיבה הנמצאת מימין לכל פריט ולאחר מכן יש ללחוץ על כפתור ''הארכה''

ספרים מוזמנים אין אפשרות להאריך.

אין השאלות לקורא

מס מדיה מספר עותק כותר תאריך השאלה תאריך החזרה ימים נותרים